நினைவலைகள் – காற்றினிலே கலந்த கீதம்!

கானம் பாடிய வானம்பாடியைக் காலம் கவர்ந்து சென்ற துக்கம், சென்னை, கோட்டூர்புரத்தில் நாம் பார்த்த ஒவ்வொரு முகத்திலும் உறைந்திருந்தது. இசையுலகின் முடிசூடா மகாராணியாக ஜொலித்தது மட்டுமல்ல... நல்ல மனைவியாக, தாயாக, பாட்டியாக... எல்லாவற்றையும்விட, யாருக்குமே தீங்கு நினைக்காத நல்ல மனுஷியாக வாழ்ந்த 'ரோல்மாடல்' பெண்மணி எம்.எஸ்.!

A Grand Daughter-in-law Remembers

It is indeed a strange coincidence that my close association with her began and ended on the same date-11th December. It commenced on the day of my betrothal in 1985 and ended on the same date in December 2004 when she passed away. But her divine music will continue to be a source of perennial inspiration.

Karaikudi Mani and VVS on MS

Karaikudi Mani, the mridangam maestro who had accompanied MS for long, recalled it was while performing in a D K Pattammal concert in the 70s that Sadasivam had sent word, wondering whether he could play for MS too and he gladly did. The association lasted seven years.

The Music of MS

Music was second nature to M.S. Subbulakshmi. It was not even a way of life, not even a religion, but a penance that enveloped her being and soul.

MLV on MS

The world need not learn about M.S. Subbulakshmi from me. Today her music is relished by people all over the world. National and international acclaim from informed and lay listeners, success on many venues abroad, and the recent announcement of an honorary doctorate, all testify to the special quality of her music

DKP on MS

Her voice breaks and tears stream down her eyes even before she starts speaking. Of all her contemporaries, nobody could have understood the milieu in which M S Subbulakshmi lived as does D K Pattammal.

The guru on his sishya

THOUGH M.S. Subbulakshmi assimilated her vast repertoire from many sources, she always acknowledged the late Semmangudi Srinivasa Iyer as her guru.